Skip to content

Veebilehe rahvatantsukeskus.ee (edaspidi Veebileht) omanik on Eesti Rahvatantsukeskus MTÜ (registrikood 803119129), asukohaga Posti 4a, 44307 Rakvere.

Klient tasub teoste müügihinna ning saatmise tasu täies ulatuses ettemaksena ning maksmine toimub eurodes. Tellimuse eest saab tasuda pangalinkide abil või ettemaksuarve alusel. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub pangalingiga.

Eesti Rahvatantsukeskus MTÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Eesti Rahvatantsukeskus MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile

Müügitingimused kehtivad Veebikeskkonnast teoste ostmisel.

Veebikeskkonnas müüdavate teavikute hinnad on märgitud teoste juurde. Hinnale lisandub tasu teaviku kättetoimetamise eest.

Teaviku kättetoimetamise tasu sõltub ostja kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Teave teose kohta on esitatud Veebikeskkonnas vahetult teose juures.

Teose tellimiseks tuleb lisada soovitud kirjeldused ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv teoste kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangaülekandega müüja arvelduskontole.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebikeskkonna arvelduskontole.

 

NB! Veebikeskkonna tantsukogu puhul on tegemist elektrooniliste teavikute müügiga, mida ostes ei ole võimalik rakendada tagastamise printsiipi. Kui teos on teie poolt soetatud ja arvutisse alla laetud, on see teos teie seadmes elektrooniliselt fikseeritud kujul ning alalises kasutuses. Sellest lähtuvalt ei teki Veebikeskkonna haldajal õiguslikku alust teie poolt soetatud teavikut tagasi nõuda ega teil ostjana tasutud summat haldajalt tagasi nõuda, sest tehingu osapooled ei saa tõestada ega välistada võimalikku ostjapoolset teose kopeerimist.

Teost saab osta ainult Eesti piires, mujalt riikidest tellimine ainult eelneval kokkuleppel.

Teose ülekandekulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

Eestisisesed tellimused täidetakse makse laekumisel ning jõuavad teieni üldjuhul sama päeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.

Erandlikel juhtumitel on õigus teos kohale toimetada füüsiliselt välja prinditud kujul kuni 45 kalendripäeva jooksul teie poolt edastatud aadressile.

Veebilehe Rahvatantsukeskus isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Rahvatantsukeskus MTÜ (registrikood 803119129) asukohaga Posti 4a, 44307 Rakvere, tel +372 5330 5715 ja e-kiri: rahvatantsukeskus@gmail.com

Eesti Rahvatantsukeskus MTÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Eesti Rahvatantsukeskus MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

− teose kohaletoimetamise aadress;

− pangakonto number;

− teoste ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

− klienditoe andmed.

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja teoste kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, teos, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teoste ja teenuste ülevaate koostamiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendiga maksete sooritamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teoste ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebikeskkonna kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehel infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmed edastatakse veebikeskkonna klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transpordi- või muude kohaletoimetamise teenuste pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Isikuandmeid hoitakse virtuaal.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebikeskkonna töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebikeskkonna kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebikeskkond rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmeid edastatakse vaid transporditeenust pakkuvale ettevõttele teose kohaletoimetamiseks.

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebikeskkonna kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Veebikeskkonna kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebikeskkonnas on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (rahvatantsukeskus@gmail.com).

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).